Preview Mode Links will not work in preview mode

The Architecture City

Jul 1, 2019

DAC Master Class: Multidisciplinary collaborations across the construction industry are often discussed as important and powerful. But how to create constructive processes and fruitful collaborations? This podcast is part of the DAC Master Classes. Stuart Smith, structural engineer and Arup director, presents...


Jun 3, 2019

BLOXTALKS: being restless and pushing existing boundaries has always been part of Dorte Mandrup’s way of life. Tune in on this exclusive interview to hear more about her design processes, new projects, her career path, and even the landscapes of her childhood. The interview is part of a series we call BLOXTALKS....


May 22, 2019

MorgenDAC: Kun meget få procent af nybyggeriet er bæredygtigt. Klimakrisen kalder på meget mere – men er vi klar til gå på kompromis med økonomi, æstetik og mennesker? Hvor er vi på vej – og hvor skal den danske byggebranche – hen? Det diskuterer Ida Auken, spidskandidat for Radikale Venstre, og Tony...


May 15, 2019

MorgenDAC: Boldbaner, træningsredskaber og parkouranlæg – byrummene inviterer til mange forskellige slags brug. Men dem, der bruger byrummene, er først og fremmest drenge og mænd. En undersøgelse peger på, at brugere af byens åbne pladser faktisk tæller op mod 80 % drenge eller mænd. Sammen med Cecilie...


May 2, 2019

MorgenDAC: FNs 17 verdensmål er nu i årevis buldret ud over kloden. Visionerne er store og kalder på både utopiske idéer og realistiske løsninger. Men hvordan får vi utopi og realisme til at mødes? Sammen med Lene Dammand Lund, rektor på KADK og Anders Lendager, CEO i Lendager Group tager vi et kærligt,...