Preview Mode Links will not work in preview mode

Byens ånd


Feb 17, 2020

Hvordan balancerer man hensynet til fremtidens borgere med hensynet til den forretning, byudvikling også er? Kan vi sætte højere krav til dem, der bygger vores byer? Og vil vi overhovedet få bedre byggeri ud af det?

Dagens ene gæst er Anne Skovbro, som er direktør i By & Havn. Og vores anden gæst er Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Din vært er Anne Katrine Harders.